నెలవారీ ఫలితములు

ఏప్రిల్: బంధువులకు అనారోగ్యము, స్వస్థలం వదిలి వెళ్ళుట, ప్రాణం పోవునంత విపత్తు, అవమానం, ద్రవ్యనాశనం కలుగును. హృదయ సంకటము, కాలాతిక్రమణ భోజనం శరీరపీడ, స్థానచలనము. మేషరాశి వారికి కుజుడు అష్టమ స్థానమందు పక్ష స్తంభనచే చికాకులు, శస్త్రభయము, ప్రమాదములు, అనారోగ్యము కలుగును. బుద్ధిబలము, బుద్ధికుశలత లోపించును. ఆయుధము, దొంగల వలన బాధ కలుగును.

మే: భయం, అనారోగ్యం, కృషి  వాణిజ్యము సామాన్యము . చికాకులు ప్రమాదములు,గోచార రీత్యా అష్టమ కుజజోష పరిహారమునకు ఈశ్వరాభిషేకము, సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేయుటచే  ఆయుర్దాయం వృద్ధి అగును. ఉత్తమ ఫలితములు ఉండును.

జూన్:  సంపద, ఆరోగ్యము, నిత్యసంతోషముబంధు మిత్రులతో స్నేహము, పుత్ర లాభము, ధన లాభము, ఇష్ట సిద్ధి కలుగును.

జూలై: అవమానం, ఇంటిలో కలహములు, సౌఖ్యహాని, భోజన సౌఖ్యము లేకుండుట, ప్రయాణము నందు ఇబ్బందులు కలుగును.

ఆగస్ట్: భయము, బుద్ధిస్థైర్యము లేకపోవుట, బద్ధకము, ధనవ్యయము, అప్పుచేత అవమానపడుట, కుత్సితములగు మాటలు వినుట.

సెప్టెంబర్ : శత్రు క్షయము, ఆరోగ్యసౌఖ్యం,వస్త్రభూషణాదులు, కార్య సాధన, యత్నకార్యదర్శి, మానసిక సౌఖ్యం,, అష్టమరాశి స్థితి కుజ దుష్ప్రభావము క్రమేపి తగ్గుట.

అక్టోబర్: మనోవ్యథ, క్రిందివారితో ద్వేషము, భార్యకు అనారోగ్యము, ఉత్సాహమునకు భంగకరమగు కార్యములు.

నవంబర్: రోగము, దుఃఖము కలిగించు మాటలు  వినవలసి వచ్చుట, ప్రయాణములు, ప్రయాణములచే అలసట , కలహములు.

డిశెంబరు: దుఃఖము, ద్రవ్యనాశనము, మనోవిచారము, నిరపరాధము, వర్తకము వాణిజ్యములందు లాభము చెడుట.

జనవరి:  కార్యసిద్ధి, శరీరసౌఖ్యము, అర్థలాభము, బంధుమిత్ర సమాగమము, హుషారు, పైవారితో స్నేహములు, సంతాన విషయమై ముందుచూపు ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు, మంచి  ఆలోచనలు.

ఫిబ్రవరి: ధనలాభము, తన కులాచారము తప్పక పాటించుట, ఇంటియందు నిత్యోత్సాహము, మంగళకరమగు పనులు, సమస్తమైన దోశములు పోయి  సకల ఐశ్వర్యములు పొందుట, గత కొద్ది సంవత్సరములుగా అపరిష్కృతములుగా నిలిచిన పనులన్నీ సత్ఫలితాలనిస్తాయి. నూతనోత్సాహం కలుగుతుంది.

మార్చి:  ధనలాభము, చుట్టములకు ప్రమాదములు, స్వస్థానమును విడిచి వెళ్ళుట ఇతరులతో మాటపట్టింపులు.