నెలవారీ ఫలితములు

ఏప్రిల్:  గృహమున మంగళకరమగు వాతావరణము, కళ్యాణాది  శుభకార్యములకు శుభసూచన, ద్రవ్యలాభము, ద్వితీయార్థం ధనవ్యయము. విపత్తులు, భార్యా ఆరోగ్యము  అంతంత మాత్రం, సౌఖ్యములు కలుగును. సంగీత సంబంధ విద్యలలో నైపుణ్యతలు.

మే: ధనవ్యయము, చుట్టములకు అనారోగ్యము, ఉద్యోగస్తులకు ఇది కష్టకాలముపై అధికారులతో విభేదములు, తనకు తగిన ప్రోత్సాహకరమగు పనిని అప్పగించకపోవుట, చిన్నచూపు మొదలైన లక్షణములు  ఉండును.

జూన్:  పై అధికారులతో ఇబ్బందులు, ఆర్థిక విషయాలు అంతంత మాత్రం, గృహమున ప్రోత్సాహకరముగా లేకపోవుట, జన్మరాశియందు  రాశి సంచారముచే  కోపముస్వల్ప అనారోగ్యము, అలసత్త్వము, ఆదిత్యహృదయ పారాయణ చేయుట చే మేలు జరుగును.

జూలై:తీర్థయాత్రాదికములు నిర్వహిస్తారు. పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన, ప్రకృతి విరోధములు, అలసట, నాభి, ఉదర సంబంధ అనారోగ్యము, ఉష్ణ సంబంధమైన కురుపులుభార్యామూలక అనారోగ్యము. అయితే గురుబలం బాగున్నది. స్థానభ్రంశము, ధనవ్యయము.

ఆగస్ట్: అష్టమ రాశియందు కుజుని సంచారము అంత అనుకూలంకాదు. వీరికి ఋణం చేయవలసి వచ్చుట, అప్పుల బాధలు, శరీర ఆరోగ్యము అంతంత మాత్రం, ఎముకలు విరుగుట, దోషపరిహారార్థం  ఈశ్వరాభిషేకం చేయటం మంచిది.

సెప్టెంబర్: విద్యా వ్యాసంగములలో పాల్గొనుట, సుఖము, సంతోషం, మనోధైర్యము, ఇష్ట కార్యసిద్ధి, బహుమతులు గెల్చుకొనుట, సాత్వకమైన  ఆహరమును భుజించుట ధన సౌఖ్యమును పొందుట జరుగును.

అక్టోబర్: వృత్తి ఉద్యోగాలలో అధిక శ్రమ, అధిక ప్రయాణాలు అలసట, ఆలస్య భోజనం, స్వల్ప అనారోగ్యం, కోర్టు వ్యవహారాలు కొలిక్కిరాకపోవుటధనవ్యయం, ఉద్యోగులకు మితిమీరిన ఖర్చులు, గృహోపకరణ వస్తువులు  కొనుగోలు.

నవంబర్: సంతానం విషయమై ఆలోచిస్తారు. వారికి తగిన సంబంధం చూడాలనే దిగులు, వారి విద్యా విషయాలకై చింతిస్తారు. కళత్ర సంబంధమైన స్వల్ప అనారోగ్యం. తరచూ తరచూ వైద్యల్ని సంప్రదించడం జరుగుతుంది.

డిసెంబర్:అధిక వత్తిడిచే  ఆరోగ్య లోపములు, ఆయాసము, ఉబ్బసము, రక్తపోటు మొదలగు లక్షణములు. ఉద్యోగులకు అధికార సిద్ధి, ధర్మ మార్గానుసార ప్రవర్తనము, వ్యాపారస్తులకు విశేష ధనలాభము. స్థాన చలనముఉద్యోగ ఉన్నతితో సూచనలు.

జనవరి: ఆకస్మిక ధనలాభము, వృత్తి వ్యాపారములందు విజయమునూతన వ్యక్తుల పరిచయము, అధికార యోగము, భార్యా మూలక సమస్యలు వీడును. వృత్తి కళాకారులకు సన్మానములు, ఇతర శ్రేయస్సుకై  నిరంతరం కృషి చేయుదురు.

ఫిబ్రవరి: నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేయుట, శుభ కార్యములయందు పాల్గొనుట, బంధు మిత్ర సమ్మేళనము, విందు వినోదముల యందు పాల్గొనుటద్వారా ధన వ్యయము, నూతనోత్సాహముతో యుండుటఆరోగ్యము అనుకూలము.

మార్చి: ధనలాభము, ద్రవ్యలాభము, ఇష్ట కామ్యార్థసిద్ధి, పుత్ర సంతాన ప్రాప్తి, సంతానం అభివృద్ధిలోనికి వచ్చుట, గృహమున ఆనంద ఆహ్లాదకరమగు వాతావరణములు, అధికారవృద్ధి, ఇతరులచే గౌరవింపబడుటమొదలగు యోగములు గలవు.