10.మకర రాశి ఫలితములు

ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదములు, శ్రవణం1,2,3,4 పాదములు,ధనిష్ఠ 1,2 పాదములు

            ఆదాయ - 8                      వ్యయం - 8

            రాజపూజ్యం - 7                అవమానం - 2

ఈ రాశివారికి 2016 ఆగస్ట్ 11 వరకు గురుడు 8ట సువర్ణమూర్తి, తదుపరి వత్సరమంతయును 9ట సువర్ణమూర్తి, శని సంవత్సరాది నుండి 2017 జనవరి 26 వరకు 11ట రజితమూర్తిగానూ, తదుపరి 12ట వత్సరమంతయు లోహమూర్తి, రాహువు 8, కేతువు 2ట రజితమూర్తులు.

          గురుని అష్టమరాశి సంచారముచే సంవత్సర ప్రారంభము నుండి ఆగస్ట్11 వరకు స్థాన చలనములు, ధననష్టం, ఆరోగ్యభంగం తదుపరి భాగ్యస్థాన సంచారముచే ఆయురారోగ్యములు, ధనలాభం, దైవదర్శనం, ధర్మకార్యాచరణ యందుఆసక్తి, శని లాభస్థాన సంచార కాలములో శుభకార్యాచరణములు, భూప్రాప్తి, అపూర్వ వస్తు సంగ్రహము ఉండును. వ్యయ సంచార కాలములో ధననష్టం, స్థానచలన సూచనలు, మానసిక విచారం, రాహువు అష్టమరాశి సంచార కాలములో మనోవ్యాకులం, స్తానచలన సూచనలు, ఆరోగ్యభంగము, మనోవ్యాకులము.

          కేతువు ధనస్థాన సంచారములో కుటుంబ కలహములు, ధననష్టము. ఈరాశివారలకు ప్రారంభంలో ఒడిదుడుకులు, నష్టములు చవిచూచినను ఆగస్ట్11 తదుపరి గురుబలము సంవత్సర ప్రారంభము నుండి 2017 జనవరి 26 వరకు శనిబలముచే విద్యార్థులు మంచి ఫలితములను సాధింతురు. వ్యవసాయదారులకు మొదటి పంట బాగుగా అనుకూలించును. రాజకీయ నాయకులకు మంచి కాలము. సంఘములో బాగుగా అనుకూలించును. రాజకీయ నాయకులకు మంచికాలము. సంఘములో ఉన్నతిని పొందుదురుఉపాధ్యాయులు పై అధికారుల ప్రశంసలను పొందుదురు.

తిల,తైల, యంత్ర, వ్యాపారులు లాభములను ఆర్జింతురు. పౌల్ట్రీ, మత్స్య, పాడి పరిశ్రమల వారు కృషితో అభివృద్ధిని సాధింతురు. కళాకారులు, క్రీడాకారులు సన్మానమును పొందెదరు. ఏరంగములో వ్యవహరించువారికైనను కాలము కలిసి వచ్చి ధనార్జన చేయుదురు. సమస్యలను ఒక కొలిక్కి తీసుకుని రాగలరు.

          యత్న కార్యసిద్ధి, శరీరసౌఖ్యము, ఆరోగ్యము కలుగును. తల్లికి మాతృవర్గము వారికి ఆనందము, సంతోషము, ధన ధాన్యములు అభివృద్ధి పొందుట, స్వబుద్ధిచే ఉపక్రమింపబడిన కార్యములు సిద్ధించుట కలుగును. ధైర్యము, మనోనిబ్బరము కలుగును. తగిన అవకాశమునకై చూచుచున్న పని సత్ఫలితము నీయగలదు. రాహు కేతువు దోషస్థాన సంచారము కొంత ధన  నష్టము , ఆరోగ్య భంగము.

          ఈ రాశివారికి అదృష్టసంఖ్య 8. 3,5,6,7,8 తేదీలు, సంఖ్యలు సోమ, మంగళ, శుక్ర వారములు కలిసిన యోగదాయకములు. ఈ దోషములు తొలగుటకు మేలు కలుగుటకు సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన, స్తోత్ర పారాయణ, పార్వతీ ఆరాధన, చండీ సప్తశతీ పారాయణలు  ఆచరించి శుక్రవార నియమాలు పాటించినా మేలు కలుగును.