12.మీన రాశి ఫలితములు

పూర్వాభాద్ర 4వపాదము, ఉత్తరాభాద్ర 1,2,3,4 పాదములు, రేవతి  1,2,3,4పాదములు

           ఆదాయం - 5                             వ్యయం - 14

           రాజపూజ్యం - 6                          అవమానం - 5

          ఈ రాశివారికి 2016 ఆగస్ట్11 వరకు గురుడు 6ట లోహమూర్తి, తదుపరి వత్సరమంతయు 7ట రజితమూర్తి, శని సంవత్సరాది నుండి 2017 జనవరి 26 వరకు 9ట  లోహమూర్తిగాను, తదుపరి 10ట వత్సరమంతయు తామ్రమూర్తి. రాహువు 6, కేతువు12ట తామ్రమూర్తులు.

          వీరికి ఆగస్ట్11 వరకు గురుబలము సామాన్యము. తదుపరి గురుబలము కలదు. శని భాగ్యస్థాన సంచారముతో కొంత సౌఖ్యము. రాహువు షష్ఠస్థాన సంచారం సౌఖ్యం, శత్రునాశనం, కేతువు వ్యయస్థాన సంచారం క్లేశములు. వీరికి ఆగస్ట్ 11 తదుపరి, సకల కార్యజయం, శతృనాశనం, గొప్పవారి సన్నిహితత్వము కలుగును. ధర్మకార్యాచరణ, దైవము నందు నమ్మకము. వీరికి గురు, రాహు బలములు ఉండుటచే సకల కార్యవిజయము. పెద్దవారి మన్ననలను పొందుట, అవివాహితులకు వివాహ ప్రాప్తి, కళత్ర సౌఖ్యము. గృహానందము కలుగును, శని భాగ్యస్థాన సంచారం. స్థానచలన సూచనలు, అనవసర ధనవ్యయం, వ్యాపారులకు అనుకూలం.

          విద్యార్థులకు సానుకూల ఫలితములు. గృహమున వృత్తి, ఉద్యోగాదులలో అధిక శ్రమ, త్రిప్పట, ప్రయాణములు, అలసట, అకాల భోజనము తద్వారా అనారోగ్యం. శరీరము కృశించుట, శరీరమందు నొప్పులు కలుగును. రత్నముల మూలకముగా ధనప్రాప్తి, ఆనందము, ఆరోగ్యము, మంచివారితో గోష్ఠియు కలుగును. నూతన విషయాలను పరిశోధన చేయుదురు. ఇంటిలో భోజన సౌఖ్యము, మార్గావరోధములు కలుగును. ఒకానొక్కప్పుడు ధన లాభమును, సుఖమును పొందును.

          ఉద్యోగములో జగడములు సంభవించును. కోర్టు వ్యవహారములు కొలిక్కి రాకపోవుట, ధన వ్యయము, ఉద్యోగులకు ఆదాయమున్నూ లెక్కకు మించిన ఖర్చులు చేసి ఆర్ధిక సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తారు. గృహోపకరణ వస్తువులు కొనుగోలు. వ్యవసాయదారులకు రెండు పంటలు అనుకూలించును. న్యాయవాదులు, వైద్యులు, కళాకారులు, వృత్తి పనివారలకు పౌల్ట్రీ, పాడి పరిశ్రమ, మత్స్య పరిశ్రమలవారలకు అనుకూలం.

          వాక్చాతుర్యము, తార్కిక సంభాషణలు, విజ్ఞాన విషయముల యందు శ్రద్ధ చూపి ఫలితములు సాధిస్తారు. రాజదర్శనము, రాజ సంభాషణము, మంచి సౌఖ్యము కలుగును. చతురతతో కార్యనిర్వహణ, మధ్య మధ్యలో అహంభావము కలుగును.

          ఈ రాశికి అదృష్ట సంఖ్య 3. 1, 2, 5, 9 తేదీలు, సంఖ్యలు, ఆది, సోమ, గురు వారములు కలసిన మరింత మేలు. శనిదోష నివారణకు శివాభిషేకం, శివ, ఆంజనేయ స్తోత్ర పారాయణలు, శనివార నియమములు పాటించిన దోష నివారణయగును. కేతుదోష నివారణకు దుర్గాస్తోత్ర పారాయణ, చండీపారయణ, సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన, మంగళవార నియమములు పాటించిన మేలు కలుగును.